เรามีโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล และส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทั้งชุดโต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ห้องครัว และชุด Out Door ด้วยการผลิดที่มีคุณภาพ